• Stavebné povolenie Bratislava, Malacky a Senec

  ODBORNE A ZA DOSTUPNÚ CENU

 • PONUKA SLUŽIEB

  v Bratislavskom kraji - okresy Bratislava I-V., Malacky, Senec

  • Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

  • Územné rozhodnutie vydané v samostatnom územnom konaní

  • Stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí

  • Zmena stavby pred dokončením, ohlásenie búracích prác

  • Ohlasovacia povinnosť na drobné stavby, ČOV, oplotenie

  • Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy

  • Kolaudačné rozhodnutie (kolaudácia) rodinného domu

  • Majetko-právne vysporiadanie pozemkov, stavieb, legalizácia

  • Poradenstvo k získaniu stavebného povolenia

  • Doplnkové služby - geodetické, projektačné, stavebné, právne...

   

   

   

 • STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ

  Stavebné povolenie na kľúč vybavujeme RÝCHLO

  Aby sme skrátili dĺžku trvania stavebného konania, tak si pozrieme miesto realizácie, priamo na úrade overíme, aké všetky doklady sú potrebné, overíme tiež UPI k danému pozemku, územný plán zóny, atď. Zároveň, aby sme urýchlili čas, podávame žiadosti pre jednotlivé vyjadrenia k stavebnému povoleniu na kľúč osobne a osobne väčšinu z nich aj vyzdvihujeme. V prípade, ak nie sú ešte všetky vyjadrenia dostupné, dohodneme si s pracovníkom stavebného úradu doplnenie žiadosti o stavebné povolenie bez prerušenia stavebného konania. Naviac použijeme ďalšie právne možnosti, ktoré dokážu čas do nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia ešte skrátiť.

  Stavebné povolenie na kľúč vybavujeme LACNO

  Cena za stavebné povolenie na klúč predstavuje len veľmi malú časť nákladov na realizáciu RD alebo inej stavby. Ak by si človek, ktorý si vybavuje stavebné povolenie sám a bez skúseností, spočítal svoj vložený čas, energiu a trpezlivosť pri komunikácií s úradmi, nakoniec by určite zistil, že to za tie peniaze nestojí (samozrejme, pokiaľ by ho táto činnosť nebavila). Ale toto je už rozhodnutie na každom žiadateľovi. My ponúkame stavebné povolenie na kľúč za určite veľmi dostupnú cenu.

  Stavebné povolenie na kľúč vybavujeme ODBORNE

  Každý z nášho tímu sa svojej oblasti venuje už veľa rokov, počas ktorých nazbieral cenné skúsenosti. To zároveň slúži aj ako garancia, že svoju prácu odvedieme zodpovedne a profesionálne. Vzhľadom na našu filozofiu radi poskytneme bezplatné poradenstvo ohľadom stavebných povolení aj pre tých, ktorí si stavebné povolenie chcú vybaviť vzhľadom na financie svojpomocne. Keďže máme za sebou mnoho projektov bez negatívnych referencií, budeme radi, ak sa o tom presvedčíte aj vy.

 • CENNÍK

  Úvodné telefonické poradenstvo v rozsahu 15 min. k získaniu stavebného povolenia

  zdarma

   

   

  Cenník konkrétnych služieb radi poskytneme na vyžiadanie.

  Garancia dostupnej ceny za stavebné povolenie a iné služby v Bratislave.

   

   

  V cene stavebného povolenia ako aj našich ďalších služieb sú všetky osobné stretnutia s klientom, uvodná a doplňujúce obhliadky miesta realizácie, všetky osobné návštevy úradov za účelom konzultácie, príprava splnomocnenia, žiadostí a ich doplnení pre dotknuté úrady a inštitúcie, návšteva Katastra pre výber originálov LV, kat. mapy, výpisov z pôdnej knihy, osobné podania žiadostí na úradoch, osobne vyzdvihnutia väčšiny rozhodnutí a stanovísk z uradov, podanie žiadosti/zmluvy o pripojenie sa na inžinierske siete – voda, kanalizácia, el. energia, plyn, komunikácia s architektom, resp. projektantami jednotlivých profesií a zabezpečenie dodania upravených projektových dokumentácií na úrady, cestovné náklady, telefonická komunikácia s klientom a úradmi, príprava a odovzdanie prehľadnej dokumentácie k zákazke, prehľad prímov a výdavkov, poradenstvo

 • NÁŠ TÍM

  Ing. Vladimír Hudák

  komunikácia s úradmi

  Ing. arch. Erik Makki

  architektúra, projektovanie

  JUDr. Lucia Kuzmová

  právne poradenstvo

 • KONTAKT

  Môžete nás kontaktovať na tel. č. 0908 449 013, e-mailom: info@stavebne-povolenia.sk
  alebo nižšie uvedeným kontaktným formulárom:

 • SOCIAL

  Facebook

   

  pripravujeme

   

  Twitter

   

  pripravujeme

   

  Google+

   

  pripravujeme

   

  Linkedin

   

  pripravujeme